مداد ابرو ضد آب بل شماره 02 Waterproof eyebrow pencil Bell No-02

  • رنگ پایه: قهوه ای متوسط
  • خاصیت ضدآب: دارد