رژلب مایع گیاهی بیجورکا شماره ۰۵ Bijourka Herbal Liquid Lipstick No. 05

  • نوع: مات
  • ویتامین: دارد