مداد ابرو فلورمار شماره 03 حجم 4 گرم Flormar eyebrow pencil No-03

  • رنگ پایه: قهوه ای روشن
  • خاصیت ضدآب: دارد