مداد ابرو فلورمار شماره 04 حجم2 گرم Flormar eyebrow pencil No-04

  • رنگ پایه: قهوه ای متوسط
  • خاصیت ضدآب: دارد