مداد ابرو فلورمار شماره 02 حجم 2 گرم Flormar eyebrow pencil No-02

  • رنگ پایه: قهوه ای متوسط
  • خاصیت ضدآب: دارد