مداد ابرو فلورمار شماره 203 حجم 2 گرم Flormar eyebrow pencil No-04

  • رنگ پایه: قهوه ای متوسط
  • خاصیت ضدآب: دارد