مداد ابرو ضدآب فلورمار شماره 04 Flormar eyebrow pencil No-04

  • رنگ پایه: قهوه ای روشن
  • خاصیت ضدآب: دارد